ANUNȚ IMPORTANT- DECLARAȚIE BENEFICIAR

15 iulie 2020

În atenția cluburilor sportive organizate ca asociații și a asociațiilor judetene pe ramură de sport!

Potrivit prevederilor Legii nr.129/2019 (modificată cu nr.108/2020) pentru prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțarii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, entitatile de acest tip au obligatia de a depune o declarație a BENEFICIARULUI REAL, atât la înființare cât și pe parcursul funcționarii lor, anual până la 15 ianuarie, cât și ori de câte ori intervin modificări privitoare la beneficiarii reali.

Având în vedere acest aspect precum și faptul că pentru acest an din cauza situatiei de urgenta si a celei de alerta termenul de depunere a fost amanat pana la 1 noiembrie 2020, găsiți atașat:

– circulara cu toate informațiile legislative și instrucțiunile necesare

Circulara declarare beneficiar real 2020

– modelul de hotârare a organului de conducere care este obligatorie a fi prezentata la notariat atunci cand persoana împuternicită de membrii se duce să dea declaratia.

Hotarare beneficiar real asociatie model