ANUNȚ CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 10 APRILIE

8 martie 2024

CONVOCATOR

Având în vedere Hotărârea Biroului Federal din data de 07.03.2024;
În temeiul prevederilor art.27 pct.2 din Statutul F.R.L. autentificat cu nr.627/24.04.2023 de notar public Diaconu Ioana;

Biroul federal al Federației Române de Lupte convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a F.R.L pentru data de 10.04.2024, ora 10:00, la București, în sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român din Bdul Mărăști nr.20 A, sector 1, Sala Amfiteatru.
În cazul neîntrunirii cvorumului Adunarea Generala Ordinară se reconvoacă pentru data de 10.04.2024 la ora 11:00 în aceeași locație, când va putea lua decizii indiferent de numărul celor prezenți, potrivit disp.art.27 pct.2 alin.(2) și art.27 pct.6.

CONVOCATOR SCAN

FRL Model Delegatie AG

FRL RAPORT ACTIVITATE 2023-24

Raport CCA 2023

RAPORTUL CENZORILOR 2023

EXECUTIE BUGETARA-2023

COTIZATII FRL 2024

CALENDAR FRL 2024

CALENDAR INTERNAȚIONAL 2024

REGULAMENT 2024_compressed (1)

ACTIUNI JUNIORI MICI 2024

ACTIUNI PREGATIRE 2024

ACTIUNI FRL 2024

ACTIUNI PREGATIRE COMPETITII FINANTARE COSR

RAPORT ACTIVITATE COMISIA DE COMPETITII 2024

BUGET 2024

STRUCTURI AFILIATE PROVIZORIU 2023-2024

RAPORT ACTIVITATE COMISIA TEHNICA 2023