ANUNȚ CONVOCARE ADUNARE GENERALA

3 martie 2023

Anunț Convocare Adunare Generală FRL 2023. Având în vedere Hotărârea Biroului Federal din data de 03.03.2022;
În temeiul prevederilor art.27 pct.2 din Statutul F.R.L. actualizat la zi și autentificat cu nr.1483/15.03.2019 de notar public Ianachievici Andra Mihaela din cadrul S.P.N.”Durnescu și Asociații”.
Biroul federal al Federației Române de Lupte convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a F.R.L pentru data de 04.04.2023, ora 10:00, la București, în sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român din Bdul Mărăști nr.20 A, sector 1, Sala Amfiteatru.
În cazul neîntrunirii cvorumului Adunarea Generala Ordinară se reconvoacă pentru data de 04.04.2023 la ora 11:00 în aceeași locație, când va putea lua decizii indiferent de numărul celor prezenți, potrivit disp.art.27 pct.2 alin.(2) și art.27 pct.6.
CONVOCATOR AG 2023 (1)
FRL Propuneri modificare Statut AG 2023 (1)
FRL Model Delegatie AG 2023
EXECUTIE BUGETARA-2022
RAPORTUL CENZORILOR 2022
Raport CCA 2022
regulament competitional intern 2023-FRL
RAPORT-2022-CCLT
TAXE-2023 -NOU
FRL RAPORT ACTIVITATE 2023
CCD Raport de activitate 2022