ANUNȚ STRUCTURI AFILIATE

11 ianuarie 2022

În atenția tuturor structurilor afiliate FRL.

În vederea optimizării comunicarii și colaborarii cu structurile afiliate, vă transmitem următoarele:

1. Din cauza condițiilor actuale generate de pandemia Covid-19 vă adresăm rugămintea ca toate materialele necesare Comisiei de Competiții (legitimații, borderouri, duble legitimări, transferări, împrumuturi, etc.) să fie transmise catre FRL până la data de 15.02.2022 prin curier/poștă.

2. Toate borderourile trebuie completate corect pentru actualizarea bazei de date din Registrul Național al Sportivilor, capitol obligatoriu pentru obținerea finanțării din partea Ministerului Sportului. Vă mulțumim!